top of page

Terma Penggunaan

Selamat datang ke laman web kami (http://citymovers.my/). Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mengawal hubungan City Movers dengan anda berkaitan dengan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami. 

 

Istilah ‘City Movers’ atau ‘kami” merujuk kepada pemilik laman web yang boleh dihubungi di http://citymovers.my/ istilah ‘anda’ atau ‘kamu’ merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami. 

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma penggunaan berikut: 

– Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat umum anda dan penggunaan sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis. 

– Laman web ini boleh menggunakan ‘cookies’ untuk memantau pilihan penyemakan imbas. Sekiranya anda membenarkan ‘cookies’ digunakan, sila rujuk kepada dasar privasi kami untuk butiran mengenai data yang mungkin kami kumpulkan dan bagaimana ia boleh digunakan. 

– Kami dan mana-mana pihak ketiga tidak memberi jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. 

– Anda menggunakan sebarang maklumat atau bahan di laman web ini sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang kami tidak akan bertanggungjawab. 

– Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda. 

– Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada notis hak cipta, yang merupakan sebahagian dari terma dan syarat ini.

– Semua cap dagang yang diterbitkan semula dalam laman web ini, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada pengendali, diiktiraf di laman web. 

– Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh menimbulkan tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah. 

– Dari semasa ke semasa, laman web ini juga boleh menyertakan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong laman web. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan. 

– Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

bottom of page